Hidroizolatii

Hidroizolatii

Oferim servicii de hidroizolare cu sisteme eficiente, funcționale si garantate, cu aplicare in diferite zone ale constructiilor civile, industriale, hidroedilitare, etc (acoperisuri de orice tip, terase, balcoane, parcări auto subterane sau supraterane, radier, fundații, pereti bazine stocare ape uzata sau potabilă etc).

Sistemele hidroizolatoare cu aplicare in stare fluidă sau cele prefabricate recomandate de compania noastră sunt testate, certificate și garantate.

Pentru identificarea rapidă si corectă a domeniilor de utilizare ale sistemelor hidroizolatoare recomandate consultați grafica postată mai jos.

Terminologie si elemente definitorii٭

Hidroizolaţie – structură etanşă, continuă şi omogenă de protecţie a elementelor sau părţilor de construcţie împotriva infiltraţiilor şi / sau exfiltraţiilor apei şi / sau a umidităţii naturale a mediului.

Etanşeitate – defineşte impermeabilitatea construcţiilor (părţi sau elemente constructive) împotriva apei si / sau a umidităţii.

Membrane – termen generic ce defineşte totalitatea materialelor hidroizolante sub formă de foi ambalate în suluri.

Mase omogene cu aplicare peliculară – termen generic ce defineşte totalitatea materialelor hidroizolante sub formă semifluidă cu diverse vâscozităţi.